Podlahové kúrenie

Prečo si zvoliť podlahové vykurovanie?

V súčasnosti sa na zabezpečenie tepelnej rovnováhy interiéru, okrem konvenčného spôsobu vykurovania s vykurovacími telesami, používa aj nízkoteplotné sálavé vykurovanie. Výhodou tohto vykurovania je nízka teplota okolo 35 ºC, ktorá postačuje na pokrytie tepelných strát miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium s vysokou teplotou na relatívne malej ploche).

Princíp podlahového vykurovania je teda prúdenie teplonosnej látky v rúrach, pomocou ktorých sa odovzdáva teplo do interiéru a preto je nevyhnutné brať ohľad na ich materiál, ich teplotnú a tlakovú odolnosť, tepelnú vodivosť ako aj mechanické vlastnosti.

immo-wegmann-U0jpGKtMtWE-unsplash

Pri veľkoplošnom sálavom vykurovaní (podlahovom, stropnom, stenovom) sa vykurovacie rúrky vkladajú do betónovej vrstvy hrúbky min. 65 mm, optimálne však 72 mm. Pri použití anhydridových (sadrových) poterov je min. výška 55 mm.

  • PP-R (polypropylén random),

  • PB (polybutén),

  • PE-X (zosieťovaný polyetylén), 1. PE-Xa, 2. PE-Xb, 3. PE-Xc, 4. PE-Xd (u nás prakticky nie je k dispozícii)

  • PE-RT (resistant temperature)