Kanalizácia

Kanalizácia - inštalácia, servis, montáž

Zlyhanie kanalizácie nám môže zapríčiniť nemalé problémy – vyrážanie zápachu, zlé odvádzanie splaškov, pretekanie spojov, či prasknutie samotného potrubia. V súčasnosti nám trh ponúka kanalizačné systémy rôznych výrobcov, rôznej kvality a ceny. Základom pre 100% funkčnosť potrubia je okrem jeho kvality aj jeho správne osadenie od prípravy lôžka až po samotné zasypanie. Ak si zabezpečíte kvalitnú montáž, nemusíte sa obávať nepríjemností, ktoré si vyžadujú náročnú opravu. 

Čo všetko budeme potrebovať?

PVC kanalizačné rúry a tvarovky ako sú kolená, odbočky, presuvky, zátky , revíznu šachtu (zvyčajne pozostáva z dna šachty, korugovanej rúry a poklopu), montážne mazivo, píla s jemnými zubami, rašpľa na skosenie hrán alebo elektrická kotúčová brúska.

Kvalitná inštalácia kanalizačných potrubí začína správnou šírkou ryhy. V okolí rúry odborníci odporúčajú ponechať z každej strany dostatočný priestor pre zhutňovanie a manipuláciu. Čím je výkop hlbší, tým viac priestoru je potrebné ponechať okolo rúry. Hĺbka ryhy sa volí podľa požadovaného spádu v zmysle projektu. Ak je ryha hlboká do 1 m, šírka ryhy by mala byť minimálne 50 cm. Pri hĺbke väčšej ako 1 m do 1,75 m odborníci odporúčajú minimálnu šírku ryhy 80 cm, nad 1,75 m do 4 m 90 cm a pri hĺbke nad 4 m šírku 1 m. V priestoroch bez prejazdu vozidiel je ideálna výška zásypu nad potrubím minimálne 50 cm a v miestach prejazdu vozidiel aspoň 75 cm.