Výmena kotla RD Kojatice

RD Kojatice

Kompletná výmena kotla – kúrenie a teplá voda