Inštalácia vodovodu RD Štefanovce

RD Štefanovce

Inštalácia a príprava vodovodu  v rodinnom dome vo Štefanovciach